De graanveldjes bij de molen Nooit Gedacht

Tot en met 2007 heeft Harrie Michels van onze stichting ”’t Raokeliezer” jarenlang op eigen initiatief bij zijn woning in het buitengebied van Merselo op kleine veldjes diverse soorten granen verbouwd. Het was een hobby, waarbij alles op de ouderwetse manier gebeurde zoals het spitten, zaaien, oogsten met ”zicht en pik” en het dorsen met een ”hekelmolen”.

Spitten

Zaaien

 

Groeien

 

Nog even.

Oogsten

Deze veldjes trokken de nodige aandacht van langs fietsende mensen, die regelmatig een stop inlasten om nadere informatie te vragen. Eind 2007 verhuisde hij echter naar een seniorenwoning in het dorp en dat zou inhouden dat de veldjes zouden verdwijnen. Heemkundestichting ”’t Raokeliezer” vond deze veldjes van zo’n grote waarde, vooral de hedendaagse de jeugd weet amper nog waar het brood van gebakken wordt dat ze eten, dat in overleg met alle betrokkenen is gezocht naar een nieuwe locatie.
In samenwerking met Stichting Molen ”Nooit Gedacht” , Heemkundestichting ”’t Raokeliezer” en Stichting Dorpsraad Merselo is een grasveldje onder aan de molenberg de nieuwe locatie geworden. Waar kan het beter dan vlakbij de plaats waar vroeger het graan gemalen werd en waar dat nu ook nog soms gebeurd.
Het werd goed bewerkt en stenen e.d. werden verwijderd. Iet wat aan de late kant werden er in het voorjaar van 2008 toch nog verschillende graansoorten gezaaid, zoals witte haver, zwarte haver, gele haver, spelt, tarwe, gerst en rogge. Er werd ook nog vlas (lijnzaad), koolzaad en boekweit ingezaaid.
Ook is een informatiebord met gegevens over de diverse gewassen geplaatst. In de nabije toekomst wordt een picknickplaats (tafel met banken) ingericht en wordt alles omheind met een nieuwe afrastering.


Een en ander is mede mogelijk gemaakt door een geldelijke bijdrage van het Historisch Platvorm Venray, waar ook de uitgaven voor de komende jaren mee gedekt kunnen worden.
In de toekomst is het de bedoeling dat deze veldjes een educatief karakter krijgen, door scholen in de gelegenheid te stellen hun leerlingen kennis te laten maken de diverse soorten granen, zodat ze niet meer denken dat brood e.d. alleen maar gemaakt wordt in de fabriek.
Afhankelijk van het weer kan er gesteld worden dat alles half augustus geoogst is.
Iedereen kan deze veldjes bekijken, ze liggen aan de noordzijde van de molen aan de parkeerplaats van het sportpark.Inmiddels hebben deze veldjes een educatief karakter, scholen worden in de gelegenheid gesteld  hun leerlingen kennis te laten maken de diverse soorten granen en gewassen.  Ook worden de bezoekers van Molen Nooitgedacht altijd in de gelegenheid gesteld om tevens de graanveldjes te bekijken.

Na het overlijden van Jan de Rijck was de klus te groot voor Harrie die inmiddels 85 jaar is. Een opvolger werd niet gevonden.

Enige tijd geleden werd Harrie in het zonnetje gezet en samen met Truus bedankt voor het vele werk welke hij voor de veldjes gedaan heeft.

Stichting Nooitgedacht is inmiddels bereid gevonden de graanveldjes verder te onderhouden.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close