Fam. Michels, Op de Ries 13

Het leven en een beetje geschiedenis van de Fam. Michels, Op de Ries 13 Merselo.

En waar komt de naam Tieskes vandaan. Er zijn in Merselo nog wel enkelingen die mij Tieskes Wim noemen.Henricus-Michels-50

Bij gelegenheid van 50-jarig huwelijk van Driek Michels en Gertruda Friezen 1943.

Ik ben geboren op het Kleindorp in de boerderij waar de Fam. Turkenburg nu woont. Met het huisnummer M 117. Het Kleindorp was een gehucht gebouwd op een kruising van wegen. Merselo kende vele gehuchten zoals Daland, Weverslo en ga zo maar door.

Mijn opa en oma hebben die boerderij gebouwd in het begin van de 20ste eeuw. Daarvoor stond er een oude boerderij met de voordeur aan de achterkant. Dat is nog te zien omdat vroeger de lindebomen voor het huis stonden. In de 19 de eeuw had iedere boerderij wel een benaming, zo heette deze plaats “de Eversplaats”. In de tijd dat het nieuwe huis werd gebouwd kwam er ook elektriciteit in Merselo. Dat was natuurlijk een hele verbetering.

Mijn opa was Harrie Michels met als bijnaam Tieskes Driek omdat hij een zoon was van ene Ties en mijn oma was Gertruda Michels-Friezen, die soms behalve boerin ook wel eens als vroedvrouw fungeerde in de buurt. Opa is overleden in 1948 en oma in 1960.

Deze twee mensen zijn op het eind van de 19 de eeuw getrouwd en hebben 9 kinderen gekregen. Te weten 5 zonen en 4 dochters. De jongste was Frans en dat is mijn vader die natuurlijk automatisch Tieskes Frans werd genoemd. Mijn moeder komt uit Venray uit het gehucht Lull, tegenwoordig is dat de Smakterveldweg. De naam was Martha Direks en werd in Merselo al gauw Tieskes Martha genoemd. Die twee hebben elkaar leren kennen hier in Merselo want zij was de “maat” bij Piet Cleven toen wonende in de Steeg maar die boerderij is in de jaren 50 afgebrand toen Frits Hendrix er woonde. Mijn ouders zijn getrouwd in 1940 toen de Duitsers net ons land waren binnen gevallen. Zij hebben er gewoond en gewerkt tot 1971. Mijn vader is overleden in 2001 in de leeftijd van 94 jaar. Mijn moeder is gestorven in 1998 in de leeftijd van 86 jaar.

Bij gelegenheid van 50-jarig huwelijk van Frans Michels en Martha Direks 1990.

Voor die tijd runde zij een gemengd bedrijf zoals dat zo mooi heet. Er moest hard gewerkt worden want het was oorlog en daarna moest Nederland weer opgebouwd worden. De veestapel bestond uit ongeveer 20-30 varkens, 18-22 stuks rundvee en later 800 kippen. Op de akker werden bieten aardappelen en koren verbouwd. Later kwam daar wat grove tuinbouw bij zoals asperges, aardbeien en augurken. In die tijd werden de producten afgezet in Merselo bij de eierbond, tuinbouwvereniging en de melk ging naar de melkfabriek in Leunen. In de dagelijkse levensbehoefte werd vooral voorzien door twee maal per jaar een varken te slachten en door een flinke tuin met groenten. Eind jaren vijftig deed hier en daar de mechanisatie zijn intocht zoals een melkmachine. De naaste buren (naoste naobere) waren Grad Ewals (Minten Grad), Chris Kessels, Lei v. Dijck (Petrats Lei), Herman Verhaag, Theike Verheyen (Hieps Theike) later Teng Poels, Johan Janssen (Petjes Johan), Sjaak Hendrix en achter de boerderij de noodwoning van Teng Muysers (Gieme Teng). De buren hielpen elkaar ook wel veel zoals met dorssen in de winter en als er bij de een of andere boer een koe moest kalven e.d. Als er een gezond kalf (Mukske) geboren was werd er meteen wel op een dikke sigaar getrakteerd en dat was dan meestal een Hofnar of een Agio, en natuurlijk ook een borrel, meestal een Vieux. Zo kun je zien dat ze de tijd al ver vooruit waren met de Participatie Maatschappij. Wij waren thuis met 6 kinderen, 3 jongens en 3 meisjes waarvan een zusje is overleden toen ze in de derde klas van de lagere school zat. Haar hartje functioneerde niet goed. De kinderen die op een boerderij woonden werd geacht van kleins af aan mee te helpen op het bedrijf. De werkzaamheden waren o.a. bieten/ voederbieten (mangelen) dunnen, aardappelen rapen, helpen bij het maaien van het koren en ga zo nog maar even door. Dus de kinderen verveelden zich nooit. Soms werd er zelfs vrij gevraagd van de lagere school om te helpen bij dorssen in de winter. Ondanks alles hebben wij een fijne jeugd gehad en in een gezellige buurt gewoond.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close