400 jaar fam. Wismans

400 jaar Familie Wismans.

 

Drie hoofdtakken.

We gaan 400 jaar terug in de tijd naar Meerlo. Daar treffen we rond 1600 de eerste familieleden aan. De Wismansen blijken erg honkvast. De meeste vinden we nog steeds terug in het huidige Noord-Limburg. Vanuit Meerlo werd rond 1700 verhuisd naar Merselo-Venray. Om dan enkele eeuwen in de omgeving van de gemeenten Venray en Horst te blijven. Maar ook in de Lingewaard bij Arnhem is een flinke tak ontstaan die zijn oorsprong vond in Castenray. Over de grens komen we afstammelingen tegen in Frankrijk (vanuit Merselo), Verenigde Staten (vanuit Veulen-Venray), Duitsland (vanuit Castenray), Australie (vanuit de Lingewaard) en Nieuw Zeeland (vanuit Castenray).

 

 

 

De stamboom van Wismans laat drie hoofdtakken zien:

  1. Venray: deze vrij solitaire tak zien we voornamelijk in Venray en Merselo. Dit is tevens mijn tak. In 1884 ontstaat er een takje in Frankrijk.
  2. Venray/Schaapscompagnie: dit is de omvangrijkste tak en die vinden we ook voornamelijk in Venray en omgeving . Hieruit stammen ook de leden Henricus en Martinus Wismans van de Schaapscompagnie Venray. En hieruit ontstaat in 1912 een tak in de Verenigde Staten.
  3. Horst/Castenray: deze vinden we voornamelijk terug in omgeving Horst en Castenray. Deze tak is een vertakking van de Venray/Schaapscompagnie tak. Hieruit ontstaat ook de omvangrijke tak Arnhem/Lingewaard.

 

De eerste voorouders die ik heb kunnen vinden woonden in Meerlo. Daar woonden rond 1600 de families Wismans en Kuenen. In 1680 trouwde Antonius Kuenen met Gertrudis Wismans. Zij woonden op de boerderij van de familie Wismans. Hun kinderen kregen allen de achternaam Wismans. Achternamen konden in die tijd nog vrij gekozen worden en er was blijkbaar een goede reden om het nageslacht Wismans te noemen. Het derde kind uit de familie, Simon trouwde in 1717 met Gerarda Janssen en kocht in 1727 een boerderij in Merselo, de “Potteplats” op de Haag.

 

Uit het gezin van Simon en Gerarda ontstaan de twee eerste hoofdtakken.

 

1: Mijn (groene) tak met zoon Gerardus.

 

2: De (rode) tak Venray/Schaapscompagnie met zoon Simon.

Deze tak zal ik in het kort eerst doornemen om daarna uitgebreider de eerste tak te doen.

 

Deze Simon trouwde in 1746 met Jeanne Baltessen en verhuisde van Potteplats naar een boerderij in de Merselse paes. (huidige Pas 3).

De jongst zoon van Simon en Jeanne, Theodorus trouwde in 1793 met Maria Hagens en verhuisde naar Horst. Hieruit groeide de derde tak Horst/Castenray en later Arnhem/Lingewaard.

Een van hun oudere zonen, ook Simon geheten, bleef op de Pas wonen en trouwde in 1774 met Margaretha Claessens.

 

De oudste zoon van Simon en Margaretha, Gerardus, trouwde in 1800 met Anna Maria Thielen en verhuisde naar Leunen. Twee kleinzonen van Gerardus en Anna Maria zijn de leden van de Venrayse Schaapscompagnie, Henricus en Martinus Wismans. Beide zijn ruim 30 jaar lid geweest van de Grote Compagnie. Jacobus Martinus de zoon van Martinus Wismans emigreerde in 1912 naar Amerika. Hij touwde rond 1915 met de Nederlandse Theodora Lemmers en zij kregen zes kinderen. Nu wonen er ongeveer 40-50 nazaten voornamelijk in de staat Wisconsin en in staten aan de oostkust.

 

 

 

Terug naar onze tak (de groene), naar Gerardus, oudste zoon van Simon uit Meerlo en Gerarda Janssen uit Venray. Gerardus werd in 1718 geboren, dus niet op Potteplats. Hij nam de boerderij wel over van zijn ouders. Hij trouwde twee maal. Eerst in 1745 met Joanna Janssen (één zoon) en in 1746 met Margaritta Peeters (10 kinderen).

 

Zoon Simon uit het eerste huwelijk trouwt in 1782 met Helena Heijligers. Hun oudste zoon Johannes was dienstplichtig militair in het leger van Napoleon. Na aanvankelijk te zijn gedeserteerd is hij terug gekeerd in het leger en is de veldtocht van Napoleon naar Moskou in 1812 ook hem fataal geworden.

 

Vervolgens nam zoon Gerardus uit het tweede huwelijk de boerderij over. Hij trouwde in 1789 met Johanna Hermkens. Ook hun oudste zoon Simon was dienstplichtig militair in het leger van Napoleon en is sinds 1807 vermist of gedeserteerd.

Na het overlijden van de ouders Gerardus en Johanna, werd Potteplats overgenomen door dochter Anna Maria, die in 1826 trouwde met Johannes Smulders.

 

Zoon Leonard kocht in hetzelfde jaar een boerderij in Venray van de molenaarsfamilie Joonen. Op de hoek Hoenderstraat – Langeweg. Een jaar later trouwde hij met Petronella Jennneskens en er werden vier kinderen geboren. Leonard heeft maar 11 jaar van de boerderij kunnen genieten. Hij overleed in 1837. Vanaf dat moment runde Petronella de boerderij, weliswaar met hulp van knechten, maten en herders en later met zoon Gerard. De boerderij was zo groot, dat er in 1860 wel twintig mensen woonden, waaronder een vijftal studenten.

 

Hoewel Gerard de oudste en enigste zoon was, nam hij de boerderij aan de Hoenderstraat niet over. Na het overlijden van vader Leonard werkte hij wel een hele tijd thuis op het bedrijf, maar trouwde in 1857 met Petronella Jans uit Merselo en vestigde zich daar op de boerderij van de ouders van Petronella. Zij was enigst kind. Dat maakte het overnemen van het bedrijf in de Straat (huidige Veldstraat 24) een stuk gemakkelijker. De boerderij is plaatselijk ook bekend als ‘Stegesplats’. Vermoedelijk doordat er vóór de familie Jans drie generaties Versteegen gewoond hebben.

In het gezin Wismans-Jans werden acht kinderen geboren. Zoon Johannes (Jean) vertrok in 1884 naar Frankrijk als herder voor een van de Venrayse Schaapscompagnieën. Hij trouwde in 1892 met Sophie Catez en vestigde zich in het Noord Franse Labourse. Jean hield zich ook bezig met de schapenhandel. Zijn kleinzoon Jean Claude woont nog steeds in Labourse in de voormalige boerderij waar de schapenhandel destijds was gevestigd.

Origineel naambordje voordeur fam. Wismans Labourse

 

De oudste zoon Antoon trouwde in 1889 met Maria Theresia Michels uit Merselo. Omdat er thuis op de boerderij te weinig werk was voor twee gezinnen vestigde het jonge paar zich tijdelijk in Groeningen, gemeente Vierlingsbeek. Hier runde Antoon een boerderij en een herberg. 1901 kwamen Antoon en Maria terug naar Merselo en namen het ouderlijk bedrijf over. Hier werd het bedrijf uitgebouwd. Woeste grond aan de rand van de peel werd ontgonnen.

Familie Wismans-Michels. Vlnr: Han, Grad, Nel, Antoon, Tonia, Maria Teresia, Til, Trui en Fien.

 

Het gezin Wismans-Michels telde één zoon en zes dochter waarvan er drie in het klooster gingen. Nel trouwde met Martinus Poels. Na het vroege overlijden van Martinus kwam Nel met vier kleine kinderen terug naar huis om met haar ouders de boerderij te runnen. Trui trouwde met Petran van Dijck en vestigde zich in Ysselsteyn. Grad, de enigste zoon, trouwde met Anna Maria Poels en vestigde zich op de boerderij van de familie Poels in de Pas. (Pas 3).

Grad Wismans, mijn opa, had al jaren meegewerkt op de boerderij in de Veldstraat en o.a. woeste grond ontgonnen. Dit bedrijf zou hij overnemen. Maar doordat zijn zuster Nel, na het overlijden van haar man, terugkwam naar het ouderlijk huis, kon dat niet doorgaan. Grad en Marie Poels trouwden in 1924 en vestigden zich op de boerderij van Poels aan de Pas. In 1934, bij de geboorte van de tweeling Jan en Nellie kwam Marie te overlijden. Het gezin bestond in middels uit zeven kinderen. Tonie, Toon, Teng, Gerrit, Mia, Jan en Nellie. Grad hertrouwde in 1942 met Johanna Pouwels uit Ysselsteyn.

Familie Wismans-Pouwels. Vlnr: Toon, Mia, Teng, Grad, Tonie, Jan, Han Pouwels, Nellie en Gerrit.

 

 

In 1959 werd het bedrijf aan de Pas voortgezet door mijn vader Gerrit. Hij trouwde in dat jaar met mijn moeder Lea Tacken uit Meterik. Er werden vier kinderen geboren. Henk, ikzelf dus, Marjo, Truus en Jeanny. Vader is 2 maart 2015 overleden.

 

 

 

 

 

 

 

De hele familie bij het 50 jarig huwelijk van mijn ouders Gerrit en Lea in 2009

 

Ik woon nog steeds op de Pas 3 in Merselo. In 1989 getrouwd met Truus Broeren. We hebben drie kinderen. Marloes, Harm en Rens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merselo, augustus 2016

Henk Wismans

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close